Orang yang berhak menerima zakat disebut

orang yang berhak menerima zakat disebut

Orang yang berhak menerima zakat disebut: Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki. Ada yang berhak menerima zakat disebut mustahik.